פרוייקטים

בית/פרוייקטים

OTTI מגירות

גוף סנדוויץ + חזית M.D.F ירוק צבע אפוקסי
מגירות טריקה שקטה Soft Closing
משטח חרס אינטגרלי
מראה קריסטל בלגי מרחפת

OTTI דלתות

גוף סנדוויץ + חזית M.D.F ירוק צבע אפוקסי
דלתות טריקה שקטה Soft Closing
משטח חרס אינטגרלי
מראה קריסטל בלגי מרחפת

OPTIMAL STANDS

גוף סנדוויץ + חזית M.D.F ירוק צבע אפוקסי
מגירות טריקה שקטה Soft Closing
משטח חרס אינטגרלי
מראה קריסטל בלגי מרחפת

STAR

גוף סנדוויץ + חזית M.D.F ירוק צבע אפוקסי
מגירות טריקה שקטה Soft Closing
משטח חרס אינטגרלי
מראה קריסטל בלגי מרחפת